Díl č. 3

Tomáši Papršteine,

cítíš se být dehonestován, ale přitom asi zapomínáš na realitu vlastního  života, která i tebe tímto dostihne. Obrázek o tobě ať si udělá každý sám.

To, co uvádím, jsou však jen připomínky tvého vlastního jednání a vzpomínky lidí, které jsi obtěžoval. Vycházím z reality tvého počínání a dnes ti připomenu tvé další prasečinky, které jsi s radostí prováděl.

Zajisté si vzpomeneš na rodinu, v které žili tři bratři, kam jsi rád docházel. Jejich maminka byla pro tebe velkou oporou, která ti v tu dobu chyběla. Opominu to, že ses bratry snažil navzájem poštvat proti sobě a především ubližovat a posmívat se tomu nejslabšímu z nich. Už v tom je vidět tvá vypočítavá, lstivá a sobecká povaha.

S maminkou těchto chlapců sis psával přes ICQ i několik hodin denně a to dokonce do pozdních nočních hodin. Až jí to bylo nepříjemné a několikrát tě na to upozornila. Rozebíral jsi například své problémy ohledně tvého zájmu o děvče ze třídy, která tě odmítalo. Tato ti poradila a vysvětlovala, že i když ty jsi do ní zamilovaný, ona tvou lásku nemusí opětovat a dokonce jí to může být nepříjemné, protože jsi byl hrubý až vlezlý.

Do této rodiny jsi docházel s velkou oblibou a byly dny, kdy ses u nich zastavoval i osmkrát za jediný den. Trapné. Vlezlé. Už ani nevěděli, jak se tě mají zbavit a tak se začali před tebou zapírat. To bylo v tvém věku už v 11-13 letech.

I když jsem to psát nechtěl, stejně bych ti chtěl připomenout tvé chování, kterým jsi zasahoval do bratrských vztahů oněch kluků. Proč jsi jednomu z nich psal a říkal: „Přestaň se bavit se svým blbým bratrem? Ani se s ním nebav a nekamaraď!“ Je vidět, že ty sám jsi nikomu jinému přátelství nepřál a chtěl jsi mít kamarády jen pro sebe! Chtěl jsi je prostě ovládat.

Pamatuješ na letní tábor Zvířetice 2006?

Účastnil ses ty, ale i ti dva bratři. Na návštěvu za dětmi přijela jejich maminka, ta, se kterou sis psal přes ICQ. Vymyslel sis „hru“ – vzájemné polévání vodou. Ty osobně ses zaměřil na tuto maminku a začal jsi jí polévat velmi intenzivně. Vyvrcholením tvé hry vůči této dospělé ženě bylo to, že jsi jí začal „ošmatávat“ prsa. Ne se dotýkat, ale doslova ošmatávat. A nebylo to žádné dotknutí mimoděk. O tom svědčí i to, že ti na to řekla: „Ještě jednou a dostaneš přes držku!“ I pro ni to byla událost dost nepříjemná, protože si ji pamatuje dodnes. Opět se projevilo tvé hrubé a vlezlé chování vůči ženám.

O tom svědčí i další událost, která se stala v bazénu v Schönecku, kde si tato maminka všimla, že jsi tam ošmatával jednu z mladších děvčat, na což následně upozornila Matěje.

Na výpravě ve Weidenu si tvého chování všiml další vedoucí a upozornil Matěje, že ty, už jako 16 letý rádce, oblizuješ a osaháváš ve vodě děvčata, kterým bylo jen kolem 13 let. Ty ses nechoval jako rádce – praktikant. Ty ses choval jako posedlý.

A vzpomínáš si na nejstaršího bratra z těch sourozenců?

Vzpomínáš si, co jsi mu na ulici řekl?

Vyhrožoval jsi!

Vyhrožoval jsi směrem k Matějovi. Tvá věta zněla: „Matěj toho bude litovat, dostanu ho do kriminálu.“

Takhle ses vyjádřil poté, když jsi byl vyhozen z oddílu z důvodu neustálého obtěžování děvčat, na což byl Matěj několika dospělými osobami upozorněn. Na to jsi také zapomněl?

Co jsi tím tenkrát vlastně myslel? Že se pomstíš Matějovi?

Nebo se pletu?

A proto jsi napsal: „Matěji, odpouštím ti?“

Nebo jsi tou svou větou „Matěj toho bude litovat, dostanu ho do kriminálu,“ mínil a plánoval to, že si začneš vymýšlet svůj „pravdivý“ příběh, který budeš přednášet jak básničku a docílíš svého? Proto byl Matěj popotahován a souzen?

Pochopí vůbec někdy někdo, že sis to všechno naplánoval, když jsi tvrdil, že ho dostaneš do kriminálu? U veřejného líčení na soudu navíc z úst svědka zazněla věta, kterou jsi jednomu z členů oddílu řekl: „Když nemohu do oddílu chodit já, tak nikdo.“

Do skládačky o tvé vypočítavé povaze zapadá to, že jsi věděl, kteří starší členové oddílu se s Matějem nepohodli. Tyto osoby jsi nahlásil Policii s tím, že je Matěj určitě zneužíval. Předpokládal jsi, že se budou chtít Matějovi také pomstít. Opak se stal pravdou. I když měli vzájemné neshody, za Matěje se postavili.

A s tím jsi nepočítal.

„Matěji, odpouštím ti.“ Jen je otázkou, co…? To, že tě vyhodil z oddílu? Tak to je určitě rád, že jsi mu odpustil!

Tobě nikdy nevěřící Jiří Karmazín

Napsat komentář